Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.005 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Hà, Thị Hồng Thắm;  Advisor: Đỗ, Thị Thu Nga;  Co-Author: - (2022)

    Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu là giúp người học ngôn ngữ tìm ra được sự giống nhau và khác nhau giữa tiếng anh và tiếng việt. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra sự nhận diện của người học về danh từ trong cả hai ngôn ngữ đó. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận văn là nghiên cứu và phân tích số liệu. Một cuộc khảo sát nhỏ đã được tạo ra nhằm mục đích nghiên cứu độ nhận diện của sinh viên năm cuối về danh từ trong tiếng anh và tiếng việt. Kết quả của nghiên cứu là giúp được người đọc có thể hiểu rõ hơn về dnah từ trong cả hai ngôn ngữ này.

  • Authors: Nguyễn, Hương Giang;  Advisor: Hoàng, Văn Hoạt;  Co-Author: - (2022)

    Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ ra những lợi ích và tầm quan trọng của việc ghi chú mang lại. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra những khó khăn mà mọi người hay mắc phải ghi chú và cách khắc phục. Phương pháp được sử dụng trong khóa luận này là nghiên cứu và phân tích số liệu. Thông qua nghiên cứu này tôi mong muốn người đọc có thể cải thiện được kỹ năng ghi chú của mình và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.