Item Infomation

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDương, Thị Thu Hương-
dc.contributor.authorVũ, Công Thành-
dc.date.accessioned2020-07-31T03:45:13Z-
dc.date.available2020-07-31T03:45:13Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/479-
dc.description.abstractPhân tích hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dung Land. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dung Landvi
dc.language.isovivi
dc.subjectBán hàngvi
dc.subjectPhân tíchvi
dc.subjectQuản trị kinh doanhvi
dc.titleNâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty CP Quản lý và Phát triển nhà Dung Landvi
dc.typeStudyvi
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh

Files in This Item:
 • Slide.pptx
    Restricted Access
  • Size : 12 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • Vũ Công Thành.pdf
    Restricted Access
  • Size : 768,87 kB

  • Format : Adobe PDF