HƯỚNG DẪN TRA CỨU TRÊN THƯ VIỆN SỐ


Thư viện số sắp xếp và lưu trữ các tài liệu ở dạng điện tử: pdf, word, ebook, … và các tài liệu dạng multimedia: audio, video, tranh, ảnh, .... Tại đây bạn có thể tìm thấy các sách, giáo trình, bài báo, tài liệu học tập và các khóa luận, luận văn, luận án... Nội dung của Thư viện số sẽ thay đổi hàng ngày vì các đơn vị và bộ sưu tập mới sẽ được bổ sung liên tục vào Thư viện số trong các đơn vị và bộ sưu tập.

Nội dung Thư viện số được sắp xếp theo các Đơn vị tương ứng với các Nội dung chứa bên trọng. Trong mỗi đơn vị chứa các Bộ sưu tập chia theo từng nội dung và mỗi Bộ sưu tập lại chứa nhiều tài liệu bên trong.

ĐĂNG NHẬP VÀO THƯ VIỆN SỐ

Khi bạn truy cập vào một lĩnh vực của Thư viện số mà hệ thống cho phép, hệ thống sẽ yêu cầu bạn phải đăng nhập. Tài khoản này là tài khoản truy cập nội bộ mà bạn đọc đang sử dụng để vào Thư viện điện tử, MS Teams, Wifi, ….

DUYỆT TÌM

Bạn có thể tìm danh sách các mục theo một số trường nhất định như sau:
Tìm theo Đơn vị / Bộ sưu tập giúp bạn tìm các đơn vị và các hay bộ sưu tập nằm trong một đơn vị theo trật tự chữ cái.

Tìm theo Nhan đề cho phép bạn tìm danh sách các nhan đề theo thứ tự bảng chữ cái trong Thư viện số.

Tìm theo Tác giả cho phép bạn tìm danh sách các tác giả theo thứ tự bảng chữ cái trong Thư viện số.

Tìm theo Chủ đề cho phép bạn tìm theo danh sách các chủ đề theo thứ tự bảng chữ cái có trong Thư viện số.


TÌM KIẾM

Để tìm kiếm tất cả các tài liệu trong Thư viện số, hãy sử dụng hộp tìm kiếm ở giữa trang chủ.

Để giới hạn sự tìm kiếm của bạn cho theo tiêu chí nhan đề, tác giả, … bạn thay đổi lựa chọn ở menu thả xuống ở bên trái Hộp tìm kiếm.

Từ khóa chung được tìm là gì?

Các từ mà bạn nhập vào hộp tìm kiếm sẽ được tìm kiếm theo các trường như: nhan đề, tác giả, tóm tắt, chủ đề...

Nếu trang web của bạn cho phép vào tìm kiếm toàn văn, các bài của bạn sẽ được tìm kiếm dạng toàn văn của tất cả các tài liệu lưu trữ. Để biết thêm thông tin về tìm kiếm toàn văn xin liên hệ Quản trị Thư viện số của bạn.

Các từ không được dùng để tìm kiếm:

Bộ máy tìm kiếm sẽ bỏ qua các từ thường dùng trong tiếng Anh nhưng không có giá trị tìm kiếm cao. Ví dụ như: mạo từ, giới từ,…:

"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into",

"is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "the" , "to" , "was"

Chặt cụt

Sử dụng một dấu sao (*) sau một từ gốc để tìm được tất cả các từ cùng gốc với từ đó, ví dụ:

   sẽ có các từ selects, selector, selectman, selecting.

Thân từ

Bộ máy tìm kiếm tự động mở rộng từ có hậu tố phổ biến bao gồm số nhiều, các thì quá khứ ...

Tìm kiếm theo cụm từ

Hãy sử dụng cụm từ và đặt cụm từ đó trong dấu ngoặc kép (") để tìm kiếm. Ví dụ:

Tìm từ chính xác

Hãy dùng dấu cộng (+) trước một từ nếu từ đó phải xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ, trong cụm từ sau: "training" là tùy chọn, nhưng "dog" thì phải có trong kết quả. Chúng ta sẽ có kết quả như sau.

Loại bỏ những từ không cần thiết

Hãy dùng dấu trừ (-) trước một từ nếu nó không nên xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng từ “NOT”. Điều này có thể giới hạn kết quả tìm kiếm của bạn để loại bỏ những kết quả không mong muốn. Ví dụ, trong việc tìm kiếm

   or   

bạn sẽ tìm được kết quả có chứa từ "training", ngoại trừ các từ có chứa từ "cat".

Cách tìm kiếm Boolean

Các toán tử sau đây có thể được sử dụng để kết hợp tìm kiếm. Lưu ý rằng chúng phải được viết in hoa!

AND - để giới hạn sự tìm kiếm để tìm các cụm từ có chứa tất cả các từ hoặc cụm từ kết hợp với toán tử này, ví dụ:

 sẽ tìm tất cả các cụm từ có chứa cả hai từ "cats" và "dogs".

OR - để mở rộng tìm kiếm để tìm các cụm từ có bất cứ từ hay cụm từ liên quan đến toán tử này. Ví dụ:

 sẽ tìm tất cả các cụm từ có chứa các từ "cats" hoặc "dogs".

NOT - để loại trừ các cụm từ có chứa từ theo sau toán tử này, ví dụ:

sẽ tìm tất cả các mục có chứa các từ "training" trừ những cụm từ có chứa các từ "cat".

Dấu ngoặc đơn có thể được sử dụng trong tìm kiếm để sắp xếp nhóm cụm từ tìm kiếm theo bộ, và các toán tử trên có thể được áp dụng trong quá trình tìm kiếm, ví dụ:

TÌM KIẾM NÂNG CAO

Trang tìm kiếm nâng cao cho phép bạn xác định các lĩnh vực mà bạn muốn tìm kiếm và kết hợp các toán tử “and”, “or” hoặc “not” để tìm kiếm.

Bạn có thể giới hạn sự tìm kiếm của bạn cho một đơn vị bằng cách lựa chọn từ hộp thoại trên đầu. Nếu bạn muốn sự tìm kiếm của bạn cho tất cả các tài liệu trong Thư viện số, hãy bấm vào vị trí mặc định trong hộp đó.

Sau đó, hãy chọn trường tìm kiếm ở cột bên trái và nhập từ hoặc cụm từ bạn đang tìm kiếm ở cột bên phải. Bạn có thể chọn các toán tử Boolean để kết hợp tìm kiếm bằng cách bấm vào mũi tên bên phải của hộp "AND".

Lưu ý: Bạn phải điền các thông tin vào các hộp theo thứ tự. Nếu bạn bỏ trống hộp đầu tiên, thì việc tìm kiếm của bạn sẽ không có kết quả.

TÌM KIẾM THEO ĐỀ MỤC

Bộ từ khóa là một tập hợp các từ được tập hợp trong một cuốn từ điển mô tả các nội dung cụ thể hoặc chủ đề. Chúng được duy trì bởi các cơ quan tiêu chuẩn để tiêu chuẩn hóa các vật liệu giống nhau được phân loại trong kho lưu trữ. Điều này hỗ trợ tìm kiếm bằng cách tăng khả năng các tài liệu liên quan sẽ được trả lại bằng cách tìm kiếm của người dùng.

Lọc danh sách các thể loại sẽ loại bỏ khỏi danh sách các điều khoản không phù hợp với các bộ lọc. Các điều khoản còn lại là bất kỳ thể loại hoặc danh mục phụ trong đó có các bộ lọc bất cứ nơi nào trong hệ thống. Mở rộng từng loại sẽ hiển thị cho bạn các điều khoản (điều khoản phụ) đã phù hợp với các bộ lọc.

Để tìm kiếm các mục lưu trữ của các mục chủ đề, hãy kiểm tra các hộp bên cạnh các mục cần thiết, trước khi nhấp chuột vào "Search...". Tất cả các mục phù hợp với lựa chọn của bạn hoặc có sự phân loại theo cấp độ sẽ được tìm thấy.. Nhấp vào "+" bên cạnh các thể loại sẽ mở rộng cây để cho bạn thấy những gì cải tiến có sẵn cho các hạng mục được chọn của bạn.

ĐƠN VỊ

Thư viện số của Trườn hiện tại gồm có các Đơn vị chính như sau:

Bài báo khoa học

Bài giảng điện tử

Khóa luận Tốt nghiệp

Luận văn – Luận án

Nghiên cứu khoa học

Sách, giáo trình, tài liệu số hóa, sưu tầm - Lưu hành nội bộ

Sách tham khảo - giải trí

Tài liệu phenikaa uni biên soạn - LHNB

BỘ SƯU TẬP

Trong mỗi đơn vị lại chứa nhiều Bộ sưu tập bên trong, phân chia theo nội dung hoặc theo đơn vị Khoa, ngành đào tạo, …