Search

Current filters:Current filters:Subject

Has File(s)

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Nguyễn, Hương Giang;  Advisor: Hoàng, Văn Hoạt;  Co-Author: - (2022)

    Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ ra những lợi ích và tầm quan trọng của việc ghi chú mang lại. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra những khó khăn mà mọi người hay mắc phải ghi chú và cách khắc phục. Phương pháp được sử dụng trong khóa luận này là nghiên cứu và phân tích số liệu. Thông qua nghiên cứu này tôi mong muốn người đọc có thể cải thiện được kỹ năng ghi chú của mình và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.