Search

Current filters:


Current filters:


Subject

Date issued

Has File(s)

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Hà, Thùy Linh;  Advisor: Dương, Thanh Thùy;  Co-Author: - (2020)

    Nghiên cứu một số cơ sở lý thuyết liên quan đến Truyền thông nội bộ, phân tích thực trạng thực hiện hoạt động Truyền thông nội bộ tại Tập đoạn, cũng như đưa ra một vài hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; đồng thời nêu ra một số giải pháp, với hi vọng Ban Truyền thông của Tập Đoàn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.