Item Infomation


Title: Opened Truck Vehicle- Thiết kế kỹ thuật ô tô tải trên cơ sở ô tô sát xi có buồng lái Hyundai HD360
Authors: Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Minh Khuê
Issue Date: 2017
Publisher: Cục đăng kiểm Việt Nam
Abstract: Thiết kế kỹ thuật ô tô tải trên cơ sở ô tô sát xi có buồng lái Hyundai HD360 do Hàn Quốc sản xuất
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8786
Appears in Collections03. ABET Documents - Khoa Kỹ thuật ô tô và Năng lượng
ABSTRACTS VIEWS

46

FULLTEXT VIEWS

21

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2-TDTK-THUYET MINH.pdf
    Restricted Access
  • Size : 12,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1-BAN VE.pdf
    Restricted Access
  • Size : 11,9 MB

  • Format : Adobe PDF