Item Infomation


Title: Self Loader Vehicle- Thiết kế kỹ thuật ô tô chở xe máy chuyên dùng trên cơ sở ô tô sát xi có buồn lái JAC HFC5181XXYP3K1A63S2V
Authors: Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Minh Khuê
Issue Date: 2022
Publisher: Cục đăng kiểm Việt Nam
Abstract: Thiết kế kỹ thuật ô tô chở xe máy chuyên dùng trên cơ sở ô tô sát xi có buồn lái JAC HFC5181XXYP3K1A63S2V do Trung Quốc sản xuất
Description: File đính kèm gồm bản thiết kế kỹ thuật và giấy chứng nhận thẩm định thiết kế
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8789
Appears in Collections03. ABET Documents - Khoa Kỹ thuật ô tô và Năng lượng
ABSTRACTS VIEWS

49

FULLTEXT VIEWS

24

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1501 TM JAC HFC XMCD 12-22.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1501 BV JAC HFC XMCD 12-22.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,56 MB

  • Format : Adobe PDF