Search

Current filters:

Current filters:

Subject

Date issued

Has File(s)

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Lưu, Quỳnh Trang;  Advisor: Phạm, Thị Thùy Dung; Nguyễn, Thị Hồng Anh;  Co-Author: - (2023)

    Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng lạm dụng điện thoại thông minh và thực trạng lo âu, trầm cảm ở sinh viên trường đại học Phenikaa. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, phát vấn 300 sinh viên đang học tập tại trường Đại học Phenikaa, nghiên cứu từ 7/2023 đến 9/2023 tại trường Đại học Phenikaa bằng bộ công cụ đo mức độ lạm dụng điện thoại thông minh SAS- SV và DASS- 21 thang đo lo âu, trầm cảm, stress đã được kiểm định về độ tin cậy. Kết quả: Kết quả cho thấy trên 300 sinh viên tham gia nghiên cứu tỷ lệ lạm dụng ĐTTM của sinh viên chiếm tỷ lệ 63,2%. tỷ lệ sinh viên lạm dụng ĐTTM cao nhất là năm thứ 1 với 76,4%. Tỷ lệ sinh viên có lo âu chiếm tỷ lệ rất cao (85,6%) và cao nhất là ở sinh viên năm thứ 3 với tỷ lệ 96,2%, tuy nhiên tỷ l...