Item Infomation


Title: Truck with Crane- Thiết kế kỹ thuật ô tô (có cần cẩu) trên cơ sở ô tô sát xi tải HINO FL8JW7A-M
Authors: Công ty TNHH ô tô và thiết bị chuyên dùng toàn cầu
Issue Date: 2019
Publisher: Cục đăng kiểm Việt Nam
Abstract: Thiết kế kỹ thuật ô tô (có cần cẩu) trên cơ sở ô tô sát xi tải HINO FL8JW7A-M do Công ty liên doanh TNHH Hino Motors Việt nam sản xuất
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8807
Appears in Collections03. ABET Documents - Khoa Kỹ thuật ô tô và Năng lượng
ABSTRACTS VIEWS

49

FULLTEXT VIEWS

33

Files in This Item:
Thumbnail
 • TM HINO FL8JW7A-M MK-UNIC555.pdf
    Restricted Access
  • Size : 25,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BV HINO FL8JW7A-M MK-UNIC555.pdf
    Restricted Access
  • Size : 18,19 MB

  • Format : Adobe PDF