Item Infomation


Title: Nghiên cứu về các thành ngữ tiếng Anh có từ chỉ thời tiết và những tương đương trong tiếng Việt
Authors: Ngô, Thị Hảo
Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu về các thành ngữ tiếng Anh có từ chỉ thời tiết và những tương đương trong tiếng Việt
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8910
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

28

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010274-NgoThiHao.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF