Item Infomation


Title: Tầm quan trọng của kỹ năng ghi nhanh trong phiên dịch nối tiếp = The importance of note- taking in consecutive interpreting
Authors: Nguyễn, Hương Giang
Advisor: Hoàng, Văn Hoạt
Issue Date: 2022
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ ra những lợi ích và tầm quan trọng của việc ghi chú mang lại. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra những khó khăn mà mọi người hay mắc phải ghi chú và cách khắc phục. Phương pháp được sử dụng trong khóa luận này là nghiên cứu và phân tích số liệu. Thông qua nghiên cứu này tôi mong muốn người đọc có thể cải thiện được kỹ năng ghi chú của mình và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9722
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

89

FULLTEXT VIEWS

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29062022KLTN-NguyenHuongGiang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF