Item Infomation


Title: Xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự trường Đại học Phenikaa
Authors: Phạm Tấn, Khang
Dương Minh, Hưng
Nguyễn Đức, Nguyện
Phạm Đình, Ba
Advisor: Nguyễn Văn, Cường
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Hiện nay, trong công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) công nghệ thông tin đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình điều hành, quản lý các hoạt động các tổ chức, doanh nghiệp. Sự phát triển ứng dụng của internet đã làm thay đổi mô hình và cách thức điều hành,quản lý tổ chức, doanh nghiệp; việc chuyển dần phương thức điều hành, quản lý của tổ chức, doanh nghiệp; việc chuyển dần những phương thức điều hành , quản lý truyền thống sang phương thức điều hành, quản lý điện tử đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò và cả nhu cầu của các đối tượng liên quan. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhân sự mang lại hiệu quả rõ rệt tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.Một số hệ thống quản lý nhân sự lớn như: Phần mềm quản lý nhân sự SV-HRIS,Phần mềm quản lý nhân sự PerfectHRM 2012, và phần mềm quản lý nhân sự HR-MANAGER hay một số hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến như phần mềm quản lý kế toán nhân sự Ecount ERP, phần mềm quản lý nhân sự, kế toán Misa. Và rất nhiều hệ thống quản lý nhân sự khác. Tuy nhiên với một trường công nghệ như Trường Đại Học PHENIKAA có một hệ thống các nhân sự chuyên ngành cao về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo thì Trường đã có một hệ thống quản lý nhân sự riêng hoàn thiện hơn so với các hệ thống trên. Mặc dù vậy nhưng với những gì đã học chúng em vẫn quyết định đó là ” Xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự cho Trường” .
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9797
Appears in Collections01. ABET Documents - Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

42

FULLTEXT VIEWS

11

Files in This Item:
Thumbnail
  • Build a HRM system for University.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,77 MB

    • Format : Adobe PDF