Item Infomation


Title: Xây dựng module quản lý ký túc xá bằng NukeViet
Authors: Nguyễn Văn, Minh
Nguyễn Hoàng, Anh
Advisor: Nguyễn Thành, Trung
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Đề tài được nghiên cứu với 3 mục đính chính: * Nghiên cứu tổng quan về trường Đại học Kinh tế Quốc dân và kí túc xá sinh viên * Nghiên cứu trên cơ sở lý thuyết việc phát triển hệ thống thông tin quản lý kỉ túc xá sinh viên * Xây dựng hệ thống thông tin quản lý kí túc xá sinh viên
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9800
Appears in Collections01. ABET Documents - Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

39

FULLTEXT VIEWS

3

Files in This Item:
Thumbnail
 • Build an University Domitory Management Module 1.pdf
    Restricted Access
  • Size : 816,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Build an University Domitory Management Module 2.pdf
    Restricted Access
  • Size : 874,17 kB

  • Format : Adobe PDF