Item Infomation


Title: Phát triển mô hình số dự đoán ứng xử cơ học vật liệu composite nền polyme gia cường nano
Authors: Lê Tiến, Thịnh
Trần Ngọc, An
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9920
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

16

FULLTEXT VIEWS

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2021-2-05.2020.04-Lê Tiến Thịnh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,03 MB

    • Format : Adobe PDF