Item Infomation


Title: Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống tự động cấp phôi và phân loại sản phẩm phục vụ đào tạo
Authors: Nguyễn Văn, Tuấn
Vũ Huy, Lê
Ngô Văn, Lực
Issue Date: 2020
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9921
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

17

FULLTEXT VIEWS

17

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2021-02.2019.02_Nguyễn Văn Tuấn_CKCĐT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF