Item Infomation


Title: Thiết kế, chế tạo máy thí nghiệm mỏi với biên độ tăng dần cho mẫu thử bằng thép
Authors: Nguyễn Đình, Dũng
Vũ Lê, Huy
Issue Date: 2020
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9924
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

19

FULLTEXT VIEWS

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2019-04.2019.02-Nguyn Dinh Dung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 180,48 kB

    • Format : Adobe PDF