Item Infomation


Title: Thiết kế chế tạo xe bán tự động sử dụng nguồn năng lượng sạch để vận chuyển hàng hóa tại vị trí cố định
Authors: Đỗ Thị Hồng, Hạnh
Phạm Đắc, Mạnh
Vũ Sinh, Hùng
Advisor: Nguyễn Đình, Dũng
Issue Date: 2023
Publisher: Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9925
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

22

FULLTEXT VIEWS

34

Files in This Item:
Thumbnail
  • Do Thi Hong Hanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,38 MB

    • Format : Adobe PDF