Item Infomation


Title: Chế tạo cánh tay robot mini 5DOF gắp phôi điều khiển qua app trên android
Authors: Nguyễn Tiến, Mạnh
Nguyễn Văn, Quân
Nguyễn Minh, Hiếu
Advisor: Nguyễn Đức, Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9927
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

22

FULLTEXT VIEWS

27

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Minh Hieu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF