Item Infomation


Title: Xây dựng phần mềm mô phỏng cánh tay Robto mini phục vụ đào tạo
Authors: Bùi Thái, Dương
Advisor: Vũ Lê, Huy
Issue Date: 2021
Publisher: Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9930
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

28

FULLTEXT VIEWS

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bùi Thái Dương.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,12 MB

    • Format : Adobe PDF