Item Infomation


Title: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống lắp ráp bút bi
Authors: Đỗ Thị Hồng, Hạnh
Vũ Sinh, Hùng
Bùi Nhật, Minh
Phạm Khắc, Mạnh
Nguyễn Tiến, Mạnh
Advisor: Nguyễn Văn, Tuấn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9931
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

22

FULLTEXT VIEWS

24

Files in This Item:
Thumbnail
  • Đỗ Thị Hồng Hạnh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,53 MB

    • Format : Adobe PDF