Item Infomation


Title: Nghiên cứu và thử nghiệm thuật toán bám line cho AGV
Authors: Nguyễn Văn Khánh, Chiến
Nguyễn Văn, Tuấn
Advisor: Khổng, Minh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9932
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

26

FULLTEXT VIEWS

46

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn V K Chiến.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF