Item Infomation


Title: Nghiên cứu dự đoán độ bền mỏi của thép bằng phương pháp thử mỏi với biên độ ứng suất tăng dần
Authors: Bùi Thái, Dương
Vũ Minh, Quang
Advisor: Vũ Lê, Huy
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9933
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

15

FULLTEXT VIEWS

20

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bùi Thái Dương.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,12 MB

    • Format : Adobe PDF