Item Infomation


Title: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy bơm vi lượng cho hệ thống gia cộng sợi nanopolymer
Authors: Lê Trọng, An
Nguyễn Đình, Trung
Hoàng Đình, Hùng
Nguyễn Huy Việt, Anh
Advisor: Nguyễn Đức, Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9934
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

21

FULLTEXT VIEWS

13

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lê Trọng An.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF