Item Infomation


Title: Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo ứng suất kéo của vi sợi polymer
Authors: Nguyễn Thái, Hiệp
Hoàng Minh, Tuấn
Đinh Ngọc, Quý
Đỗ Tiến, Hưng
Đặng Quốc, Khánh
Advisor: Nguyễn Đức, Nam
Issue Date: 2022
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9935
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

17

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thái Hiệp.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF