Item Infomation


Title: Nghiên cứu thiết kế mô phỏng bàn tay người cho robot
Authors: Lê Mạnh, Trung
Phạm Ngọc, Việt
Trần Trọng, Tú
Advisor: Vũ Lê, Huy
Issue Date: 2023
Publisher: Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9937
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

20

FULLTEXT VIEWS

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lê Mạnh Trung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,08 MB

    • Format : Adobe PDF