Item Infomation


Title: Thí nghiệm kéo và uốn, đối sánh giữa tính toán lý thuyết, thực nghiệm và mô phỏng
Authors: Ngô Thế, Vinh
Nguyễn Hùng, Ánh
Phạm Hoàng, Hải
Ngô Thị Thùy, Linh
Phan Quốc, Bảo
Nguyễn Duy, Bình
Đặng Nguyễn Quang, Huy
Advisor: Lê Tiến, Thịnh
Nguyễn Văn, Hải
Issue Date: 2023
Publisher: Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9938
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

15

FULLTEXT VIEWS

24

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngô Thế Vinh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,99 MB

    • Format : Adobe PDF