Item Infomation


Title: Giải pháp thiết kế robot di động sử dụng năng lượng tái tạo cho cuộc thi SDC E-Fest 2023
Authors: Nguyễn Huy Việt, Anh
Lê Trọng, An
Advisor: Nguyễn Đức, Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9939
Appears in Collections04. ABET Documents - Khoa Cơ khí - Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

20

FULLTEXT VIEWS

26

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Huy Việt Anh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,7 MB

    • Format : Adobe PDF