Phó hiệu trưởng, GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu
Qualification:Giáo sư
Fields/Area of Specialization:Giáo sư chuyên ngành Kỹ thuật điện
GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1972 tại Thừa Thiên Huế. GS. Hiếu bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Khoa Kỹ khuật điện, Trường Đại học Twente, Vương quốc Hà Lan năm 2004. Sau đó, GS. Hiếu về Việt Nam làm việc tại Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) cho đến tháng 7/2018. Tại đây, ông đã được phong Phó Giáo sư năm 2009 và Giáo sư vào năm 2015. Tại thời điểm được phong chức danh, ông là Giáo sư trẻ nhất của ngành Vật lý. Trong quá trình công tác, GS. Hiếu đã được bổ nhiệm qua các chức vụ Phó viện trưởng (2008) và Viện trưởng của Viện ITIMS (2015), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông là nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, là thành viên Hội đồng khoa học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ông cũng được bầu làm thành viên của hội đồng khoa học ngành Vật lý thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) các nhiệm kỳ 2013-2015 và 2015-2018. Từ 7/2018, GS Hiếu được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa. Ngoài ra, ông còn được mời làm phản biện cho hơn 20 tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực Vật lý và Khoa học vật liệu Văn phòng: Phòng 708, Tòa nhà A2, Trường Đại học Phenikaa

Kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trong 11 kết quả

 • Authors: Tran Khoa Dang; Nguyen Tang Son; Nguyen Thi Lanh; Phan Hong Phuoc; Nguyen Ngoc Viet; Le Viet Thong; Chu Manh Hung; Nguyen Van Duy; Nguyen Duc Hoa; Nguyen Van Hieu;  Advisor: -;  Co-Author: - (2021)

  External and internal heterojunctions of reduced graphene oxide (rGO) and ZnO nanofibers (NFs) are developed for ultrasensitive H2S sensing. The gas response of both heterojunctions is significantly higher than that of bare ZnO NFs. The internal heterojun
 • Authors: Thao Dao Vu Phuong; Thuy-Linh Phi; Bui Huu Phi; Nguyen Van Hieu; Son Tang Nguyen; Tu Le Manh;  Advisor: -;  Co-Author: - (2021)

  This work presents a thorough study on the early stage of copper electrodeposition from a choline chloride-urea deep eutectic solvent (DES). Determination of possible species in DES containing Cu2+ ions as the electrolytes has been performed using UV-Vis measurements. Kinetic and thermodynamic aspects of copper electrodeposition on glassy carbon electrode from DES were thoroughly investigated using cyclic voltammetry (CV) and chronoamperometry (CA). Both results from CA and CV have demonstrated that the copper electrodeposition could be performed directly from DES containing a small amount of water by the single potentiostatic step technique. Theoretical approach confirmed that the di...
Phó hiệu trưởng, GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu
author picture
Qualification: Giáo sư
Fields/Area of Specialization: Giáo sư chuyên ngành Kỹ thuật điện
GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1972 tại Thừa Thiên Huế. GS. Hiếu bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Khoa Kỹ khuật điện, Trường Đại học Twente, Vương quốc Hà Lan năm 2004. Sau đó, GS. Hiếu về Việt Nam làm việc tại Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) cho đến tháng 7/2018. Tại đây, ông đã được phong Phó Giáo sư năm 2009 và Giáo sư vào năm 2015. Tại thời điểm được phong chức danh, ông là Giáo sư trẻ nhất của ngành Vật lý. Trong quá trình công tác, GS. Hiếu đã được bổ nhiệm qua các chức vụ Phó viện trưởng (2008) và Viện trưởng của Viện ITIMS (2015), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông là nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, là thành viên Hội đồng khoa học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ông cũng được bầu làm thành viên của hội đồng khoa học ngành Vật lý thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) các nhiệm kỳ 2013-2015 và 2015-2018. Từ 7/2018, GS Hiếu được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa. Ngoài ra, ông còn được mời làm phản biện cho hơn 20 tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực Vật lý và Khoa học vật liệu Văn phòng: Phòng 708, Tòa nhà A2, Trường Đại học Phenikaa
Showing results [1 - 10] / 11
 • Authors: Tran Khoa Dang; Nguyen Tang Son; Nguyen Thi Lanh; Phan Hong Phuoc; Nguyen Ngoc Viet; Le Viet Thong; Chu Manh Hung; Nguyen Van Duy; Nguyen Duc Hoa; Nguyen Van Hieu;  Advisor: -;  Co-Author: - (2021)

  External and internal heterojunctions of reduced graphene oxide (rGO) and ZnO nanofibers (NFs) are developed for ultrasensitive H2S sensing. The gas response of both heterojunctions is significantly higher than that of bare ZnO NFs. The internal heterojun
 • Authors: Thao Dao Vu Phuong; Thuy-Linh Phi; Bui Huu Phi; Nguyen Van Hieu; Son Tang Nguyen; Tu Le Manh;  Advisor: -;  Co-Author: - (2021)

  This work presents a thorough study on the early stage of copper electrodeposition from a choline chloride-urea deep eutectic solvent (DES). Determination of possible species in DES containing Cu2+ ions as the electrolytes has been performed using UV-Vis measurements. Kinetic and thermodynamic aspects of copper electrodeposition on glassy carbon electrode from DES were thoroughly investigated using cyclic voltammetry (CV) and chronoamperometry (CA). Both results from CA and CV have demonstrated that the copper electrodeposition could be performed directly from DES containing a small amount of water by the single potentiostatic step technique. Theoretical approach confirmed that the di...