Browsing by Advisor Hà, Thị Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Mai, Ngọc Anh;  Advisor: Hà, Thị Liên; Bùi, Thị Châm;  Co-Author: - (2023)

    Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng kiến thức giáo dục sức khỏe của điều dưỡng và xác định một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, phát vấn 163 điều dưỡng đã tình nguyện tham gia vào nghiên cứu. Nghiên cứu từ 14/7/2023 đến 20/9/2023 tại 12 khoa thuộc khối Nội của bệnh viện đa khoa Hà Đông bằng bộ công cụ thiết kế đã có sẵn và đã được kiểm định về độ tin cậy (Crombach’s alpha = 0,816). Kết quả: Kết quả cho thấy điều dưỡng có kiến thức về GDSK đạt chiếm tỷ lệ 79,8% , trong đó 92,0% điều dưỡng viên chọn kết hợp các kỹ năng khi làm công tác GDSK. Kỹ năng được thực h...