Item Infomation


Title: Thiết kế và xây dựng website bán đồ chơi
Authors: Giàng, Văn Lợi
Advisor: Nguyễn, Thị Thùy Liên
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Tổng quan và giới thiệu về Codeigniter. Khảo sát, phân tích và thiết kế website bán hàng. Báo cáo kết quả.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10056
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

48

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18010143_GiangVanLoi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,51 MB

    • Format : Adobe PDF