Item Infomation


Title: Thiết kế website bán máy tính cho công ty laptop Bách Phương
Authors: Trần, Đình Duẩn
Advisor: Vũ, Văn Quang
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Giới thiệu về công nghệ Java(JSP), SQL. Xây dựng ứng dụng thực tế, thiết kế website bán máy tính cho công ty laptop Bách Phương
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10059
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

54

FULLTEXT VIEWS

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18010150_TranDinhDuan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,62 MB

    • Format : Adobe PDF