Item Infomation


Title: Nghiên cứu chế tạo sợi Polyurethane bằng phương pháp quay điện
Authors: Nguyễn, Hữu Bắc
Advisor: Vũ, Ngọc Phan
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Issue Date: 2024
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Khảo sát các điều kiện chế tạo sợi Polyurethane bằng phương pháp quay điện. Nội dung khảo sát: nồng độ dung môi, hỗn hợp dung môi, điện áp tốc độ phun, khoảng cách giữa kim phun đến đầu thu sản phẩm.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10068
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

51

FULLTEXT VIEWS

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010077_NguyenHuuBac.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3.4 MB

    • Format : Adobe PDF