Item Infomation


Title: Nghiên cứu phát triển vật liệu nano lai hóa kẽm spinel oxit - kẽm oxit (ZnFe204/ZnO) định hướng ứng dụng trong phát hiện hiệu quả dư lượng thuốc kháng sinh Furazolidone trong mẫu thực phẩm (thịt lợn, tôm)
Authors: Vũ, Thị Thùy
Advisor: Phương, Đình Tâm
Issue Date: 2024
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu, tổng hợp vật liệu nano composite MoS2/Ag nhằm ứng dụng cho cảm biến glucose
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10070
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

40

FULLTEXT VIEWS

9

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010089_VuThiThuy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,58 MB

    • Format : Adobe PDF