Item Infomation


Title: Ứng dụng laser công suất thấp trong chống viêm cải tiến bộ điều khiển của thiết bị laser Heli - Neon công suất thấp
Authors: Đinh, Thị Nguyệt
Advisor: Hoàng, Văn Tuấn
Issue Date: 2024
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu khả năng ứng dụng dụng của Laser công suất thấp trong kỹ thuật y sinh và cải cải tiến bộ điều khiển của thiết bị Laser Heli-Neon nhằm tối ưu khả năng vận hành của thiết bị
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10284
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Điện – Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

4

FULLTEXT VIEWS

1

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010254_DinhThiNguyet.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,76 MB

    • Format : Adobe PDF