Item Infomation


Title: Nghiên cứu tổng hợp nhựa acrylic nhũ tương, ứng dụng cho sơn nước
Authors: Phạm, Thị Anh
Advisor: Phạm, Anh Tuấn
Issue Date: 2024
Publisher: Phenikaa University
Abstract: "Nhũ tương acrylic chủ yếu được sử dụng làm chất tạo màng của sơn latex, chiếm một vị trí quan trọng trong thị trường chất phủ và ứng dụng của nó vẫn đang được mở rộng. Trong những năm gần đây, sự phát triển và ứng dụng của nhựa acrylic phân tán trong nước ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm và nó được sử dụng rộng rãi trong các lớp phủ công nghiệp, dân dụng. Trong đồ án này, đã tìm ra được quy trình công nghệ và công thức phối liệu phù hợp để tổng hợp nhựa acrylic theo phương pháp nhũ tương. Theo đó, đã tổng hợp thành công nhựa acrylic nhũ tương có công thức phối liệu như sau: Nước 42,8%; chất nhũ hóa Tween 85 là 8%; Butyl acrylate (BA) là 20%; Axit acrylic (AA) là 8,8%; Methyl methacrylate (MMA) là 19,4% và chất xúc tác Persulfate kali (K2S2O8) là 1%. Sản phẩm nhựa acrylic thu được có các thông số kỹ thuật và tính chất cơ lý đạt tiêu chuẩn để đáp ứng vào công nghiệp như: pH 8,32; độ nhớt ở 25oC 1268cP; hàm lượng phần rắn 50,12%; kích thước hạt 0,087 ÷ 1 µm; độ cứng tương đối 0,24; độ bền va đập 58 inch.pound; độ bền uốn 1mm; độ bám dính điểm 1; độ bền cào xước 12N gần như tương đương với mẫu nhựa acrylic nhũ tương thương mại IFC-400A, phù hợp ứng dụng trong các lĩnh vực sơn xây dựng."
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10288
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

17

FULLTEXT VIEWS

1

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010075_PhamThiAnh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,44 MB

    • Format : Adobe PDF