Item Infomation


Title: Nghiên cứu tổng hợp composite từ ionic liquid và TiO2, TritonX-100 bằng công nghệ plasma định hướng ứng dụng làm chất điện phân thể rắn
Authors: Đỗ, Danh Hiệu
Advisor: Đào, Văn Dương
Issue Date: 2024
Abstract: Đề tài nghiên cứu tổng hợp màng composite từ ionic liquid và TiO­2, Triton X-100 bằng công nghệ plasma định hướng ứng dụng làm chất điện phân thể rắn được phát triển từ một nghiên cứu tổng hợp màng polymer dùng công nghệ plasma. Cụ thể đó là nghiên cứu tổng hợp màng polymer từ ionic liquid và Triton X-100 bằng công nghệ plasma thân thiện với môi trường. Với định hướng mới này, đề tài dự kiến sẽ cải thiện được một số tính chất quan trọng như tăng độ dày màng nên để màng có độ bền cao hơn, tăng độ dẫn điện của màng lên. Các đặc tính của màng được khả sát thông qua SEM, FTIR, TGA, DCS. Tính chất điện hóa của màng được tiến hành thông qua đo phổ tổng trở (EIS). Các kết quả chỉ ra rằng, màng composite đã được tổng hợp thành công và có khả năng ứng dụng làm màng ngăn của ắc quy liti ion.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10289
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

11

FULLTEXT VIEWS

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010082_DoDanhHieu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,88 MB

    • Format : Adobe PDF