Item Infomation


Title: Nghiên cứu chế tạo sơn trên cơ sở Polyacrylates
Authors: Phạm, Bá Tuấn
Advisor: Vũ, Ngọc Hùng
Issue Date: 2024
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Sơn chiếm một vai trò quan trọng trong đời sống của con người, nhất là các loại sơn sử dụng dung môi gốc nước ngày càng được ưu tiên sử dụng, phổ biến nhất là sơn acrylate. Trong các thành phần của sơn thì nhựa (chất tạo màng) đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến các tính chất của sơn. Tuy nhiên hiện nay chủ yếu chế tạo sơn dựa trên nhựa có sẵn, rất ít các công trình nghiên cứu tại Việt Nam nghiên cứu quá trình tổng hợp loại nhựa này đi từ các monomer. Việc tổng hợp copolymer từ các monomer ban đầu có thể khảo sát ảnh hưởng của một số thành phần đến tính chất của nhựa thu được và so sánh với nhựa thương mại sẵn có. Trong nghiên cứu này tác giả đã tiến hành tổng hợp copolymer bằng phản ứng trùng hợp nhũ tương từ các monomer 2-ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate, Styren, acrylic axit, acrylamide và tiến hành khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng styren, chất hoạt động bề mặt. Tính chất của nhựa được khảo sát bằng các phương pháp đo độ nhớt, phổ hồng ngoại FTIR, đo kích thước hạt bằng DLS, xác định phần rắn, khối lượng phân tử thông qua độ nhớt. Màng sơn chế tạo được kiểm tra một số tính chất cơ lý như độ bền va đập, độ cứng tương đối, độ cứng bút chì, độ bền uốn. Kết quả tổng hợp nhựa cho thấy mẫu nhựa tổng hợp có hàm lượng styren 30% và chất hoạt động bề mặt 5% có độ nhớt 209 cP, phần rắn 45,3% có tính chất gần với mẫu nhựa thương mại nhất, màng sơn chế tạo từ mẫu nhựa này có độ cứng xấp xỉ mẫu sơn từ nhựa thương mại nhưng độ bền va đập cao hơn so với mẫu sơn từ nhựa thương mại.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10290
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

125

FULLTEXT VIEWS

39

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010090_PhamBaTuan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,88 MB

    • Format : Adobe PDF