Item Infomation


Title: Nghiên cứu tính toán tối ưu vật liệu huỳnh quang đỏ ứng dụng cho LED trắng
Authors: Vũ, Thùy Dương
Advisor: Phạm, Thành Huy
Issue Date: 2024
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Trong lĩnh vực chiếu sáng, LED (Lighting Emitting Diode) đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ nhờ những ưu điểm vượt trội so với những loại đèn truyền thống. Chính vì vậy, một số chỉ số quan trọng của đèn LED liên quan đến vai trò thị giác như là CCT, CRI và LER đang nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý gần đây nhằm nâng cao hiệu quả thị giác của ánh sáng LED và hiệu suất của LED. Một trong những cách cải thiện chất lượng ánh sáng trắng tạo ra từ LED hiệu quả được tập trung nghiên cứu gần đây là tìm ra loại phosphor đỏ mới để sử dụng trong LED trắng ấm. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây mới chỉ dừng lại ở việc tổng quan những phát hiện về phosphor đỏ dải hẹp mới cùng CRI hoặc LER được cải thiện khi ứng dụng chúng vào trong LED mà chưa chú ý quan tâm xác định loại vật liệu huỳnh quang đỏ nào thì LED đạt được CRI và LER tối ưu. Trong đồ án này, chúng tôi khảo sát các loại vật liệu huỳnh quang đỏ ứng dụng cho LED. Tiếp theo, nghiên cứu tính toán CRI, LER của LED trắng (từ tổ hợp chip Blue + vật liệu huỳnh quang YAG + vật liệu huỳnh quang đỏ) cho tất cả các loại vật liệu huỳnh quang đỏ khác nhau. Từ đó, xác định loại vật liệu huỳnh quang có LER cao và CRI cao tại mỗi bin CCT khác nhau.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10292
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

7

FULLTEXT VIEWS

1

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010080_VuThuyDuong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,96 MB

    • Format : Adobe PDF