Item Infomation


Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm phát triển quỳ đất huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Authors: Trần, Ngọc Long
Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Từ đó hiểu sâu hơn về lý thuyết và thực tế về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2449
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

313

FULLTEXT VIEWS

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRẦN NGỌC LONG - K11KT - Bản sửa cuối.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF