Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Hải
Authors: Luờng, Thị Hương Giang
Advisor: Lê, Thị Liên Hương
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Dựa vào những nhận thức chung về quản lý lao động tiền lương trong cơ chế thị trường để phân tích trình bày những vấn đề cơ bản của công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty đồng thời đánh giá và đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2451
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

228

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • LƯỜNG THỊ HƯƠNG GIANG - K11KT - bản sửa cuối.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF