Item Infomation


Title: Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Đồng Tâm
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Nghiên cứu và phân tích phần thực hành kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Đồng Tâm
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2453
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

158

FULLTEXT VIEWS

9

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYỄN THANH BÌNH - K11KT - bản sửa cuối.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF