Item Infomation


Title: Hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HTM Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hoài
Advisor: Lê, Tiến Mười
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng. Đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động bán hàng. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HTM Việt Nam
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2456
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

511

FULLTEXT VIEWS

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • K11_NguyenThuHoai_QTKD_30.07.2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1 MB

    • Format : Adobe PDF