Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Bất động sản Woori
Authors: Phạm, Anh Tuấn
Advisor: Lê, Tiến Mười
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Dựa vào kết quả điều tra, nghiên cứu, từ đó đưa ra những biện pháp, kiến nghị để giúp ban lãnh đạo công ty có thể thực hiện các biện pháp thúc đẩy, khuyến khích, nâng cao người lao động làm việc đạt kết quả cao hơn
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2457
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • K11_PhamAnhTuan_QTKD_30.07.2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 844,86 kB

    • Format : Adobe PDF