Item Infomation


Title: Đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu của Đại học Phenikaa thông qua công tác truyền thông và tuyển sinh
Authors: Đào, Minh Quý
Advisor: Dương, Thanh Thùy
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhận diện thương hiệu của Trường ĐH Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2459
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

133

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • K11_DaoMinhQuy_QTKD_30.07.2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,97 MB

    • Format : Adobe PDF