Item Infomation


Title: Giải pháp hoàn thiện quy trình bán hàng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại phát triển Việt Nam
Authors: Lý, Hồng Thu
Advisor: Dương, Thanh Thùy
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng trong quy trình bán hàng của Công ty. Phân tích, đánh giá về cahcs tổ chức và vận hành hệ thống bán hàng. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2460
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

871

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • K11_LyHongThu_QTKD_30.07.2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,38 MB

    • Format : Adobe PDF