Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng đối với công tác tuyển sinh của Trường Đại học Phenikaa
Authors: Nguyễn, Thị Lan Chinh
Advisor: Đào, Thị Lành
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Đề xuất một số giải pháp khắc phục công tác quản trị quan hệ khách hàng đối với công tác tuyển sinh của Trường Đại học Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2461
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

93

FULLTEXT VIEWS

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • K11_NguyenThiLanChinh_QTKD_30.07.2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,01 MB

    • Format : Adobe PDF