Item Infomation


Title: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty TNHH Thiên An
Authors: Nguyễn, Văn Phước
Advisor: Đào, Trung Kiên
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác bán hàng của Công ty TNHH Thiên An
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2464
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

50

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • K11_NguyenVanPhuoc_Quantrikinhdoanh_30.07.2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF