Item Infomation


Title: Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Thiết bị Công nghệ Việt Trung
Authors: Cấn, Thị Lan
Advisor: Đào, Trung Kiên
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty trong thời gian sắp tới
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2466
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

104

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • K11_CanThiLan_Quantrikinhdoanh_30.07.2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF