Item Infomation


Title: Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiêp của Công ty Cổ phần Hưng Phát Hà Tây
Authors: Khuất, Thị Thanh Nhàn
Advisor: Đào, Trung Kiên
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Đề xuất hình thành một số văn hóa doanh nghiệp cần có trong Công ty Cổ phần Hưng Phát Hà Tây
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2467
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

168

FULLTEXT VIEWS

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • K11_KhuatThiThanhNhan_Quantrikinhdoanh_30.07.2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,34 MB

    • Format : Adobe PDF