Item Infomation


Title: Đào tạo hội nhập nhân lực mới tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa Ốc Năm Sao
Authors: Bùi, Minh Đức
Advisor: Dương, Thị Thanh Hương
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện đào tạo hội nhập nhân lực mới tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa Ốc Năm Sao
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2473
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

144

FULLTEXT VIEWS

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • K11_BuiMinhDuc_QuanTriKinhDoanh_30.07.2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF